Archief op februari 2020

Activiteitenkalender Muzi&Zo

Elke woensdagmiddag iets te doen, aansluitend op de koffieochtend. Mocht je dan ook trek hebben, voor een broodje wordt gezorgd.

19 februari samen lunchen van 12:00 tot 14:00 uur. Maak iets lekkers thuis voor een aantal personen. Zo maken we een gevarieerde lunch en gaan we gezellig samen tafelen.

26 februari van 1200 tot 14:00 uur Spelletjesmiddag. Breng je eigen spel mee, wat je maar leuk vindt. En samen spelen maar!

Komen jullie ook? Je bent van harte welkom. Het wordt vast weer heel gezellig.

Groetjes Petra

Onjuiste voorstelling mbt parkeren in de wijk door gemeente!

Door Wijkraad en leden Wijkplanproces Zandberg-West

Beste bewoners Zandberg-West,

Zeer recent heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om in onze wijk, door middel van een zogenaamde aanwijzing, gereguleerd parkeren in te gaan voeren. 

In de afgelopen 3 jaar hebben wij als wijkraad met ondersteuning van andere betrokken inwoners via een wijkplanproces regelmatig overleg gehad met de gemeente. Hierbij was gereguleerd parkeren zeker niet het vertrekpunt, maar daar werd vanuit de gemeente op gestuurd. Waarbij aangedragen alternatieven vanuit de werkgroepen (van West, Oost en Sportpark) aan de kant werden geschoven. Op ons verzoek is er bijvoorbeeld vóór aanwijzing/invoering een verkeerstelling onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt niet dat invoering van gereguleerd parkeren de parkeerdruk in onze wijk gaat oplossen. De wijze waarop  bijvoorbeeld ‘vreemdparkeerders’ zijn geteld is discutabel te noemen.

Natuurlijk is er op enkele punten in de wijk (veel) overlast van ‘vreemdparkeerders’, maar dat is naar onze mening een beperkt deel en wij betwijfelen of regulering dit gaat oplossen.

Het college heeft gemeend de besluiten en de resultaten van ons verdere overleg niet af te wachten. In een brief aan de bewoners van onze wijk en in een brief aan de gemeenteraad wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door het college. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven dat het wijkplanproces is afgerond en dat de conclusie uit het proces is dat betaald parkeren de overlast helpt te verminderen. 

Het wijkplanproces is niet afgerond en wij hebben zeker niet de conclusie getrokken dat door het invoeren van betaald parkeren de overlast zal verminderen. 

Wij willen het e.e.a. niet over onze kant laten gaan. Wij gaan daarom naar de gemeenteraad. Wij willen in gesprek over het proces en de onjuiste voorstelling van zaken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Om het ‘gereguleerd parkeren’ op de agenda van de gemeenteraad te krijgen hebben we minimaal 50 handtekeningen nodig. Wij hebben handtekeningenlijsten klaar liggen op Zandbergweg 29. Wij willen u vragen om uw handtekening te zetten onder ons verzoek en even langs te lopen.

Dit kan op donderdagmiddag 13-02 vanaf 13:00-18:00, vrijdagavond 14-02 vanaf 18:00-22:00 en zaterdagmiddag 15-02 van 13:00-17:00.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop via deze website, email, Facebook en Nextdoor. Zodra wij weten wanneer de bespreking is krijgt u van ons een uitnodigen om samen met ons naar het stadhuis te gaan. 

Met vriendelijke groet,De wijkraad en leden van het Wijkplanproces.   

AED cursus 2020

Beste aspirant deelnemer aan de reanimatie-AED cursus, 

Willen jullie na onderstaande gelezen te hebben mij mailen/appen of jullie definitief meedoen en op welke dag? We steven naar 7 deelnemers per cursus. Mocht je alsnog niet mee willen doen, wil je dat dan ook even doorgeven, dan kunnen we bijwerven. 


De data en tijden zijn geworden: Zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur (tot 13.00-13.30) Woensdag 8 april vanaf 14.00 (tot 17.00-17.30) De cursus is in Muzi&zo, Grazendonkstraat 20, hoekhuis (met de opvallend hoge voordeur aan de Marijke Meustraat zijde). 
De bruto kosten zijn 25 euro.

In de praktijk is de cursus waarschijnlijk gratis. Want je kan de kosten bij veel ziektekostenverzekeraars declareren (je krijgt een bonnetje 😊).

Voor informatie zie:    https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/ (vul in: reanimatiecursus). Of even bellen met je verzekeraar.  Bovendien is er een subsidie van 15 euro per persoon  toegezegd en dat wordt zeer waarschijnlijk 25 euro. Die subsidie (15 of 25, wat t ook wordt) geldt  als je je na de cursus aanmeld voor 112 AED burgerhulpverlening. In de cursus wordt dat nog uitgelegd. Je geeft per dagdeel/uur je beschikbaarheid op, dat kan bij wijze van spreke  slechts 1 uur in de week zijn. 

De cursus vind plaats onder auspiciën van buurtpreventie Zandberg-West in samenwerking met  Breda AED-proof en Stichting Reanimatieleren Breda.

Na afloop krijg je een erkend certificaat.

Mochten jullie nog vragen hebben,schroom niet mij te mailen of te appen (06-53387849).
Met vriendelijke groet, wil kwinten

AED cursus

Reanimatie/AED cursus zandberg-west nu gratis!

Door toekenning van een subsidie via het wijkplatform is de cursus nu gratis voor diegenen die zich daarna ook aanmelden voor het burgernetwerk112. Je meld je dan aan voor de specifieke dagdelen en uren die je beschikbaar bent. Informatie  over de cursus bij whm.kwinten@avans.nl

Heb je een initiatief in gedachten dat de verbondenheid en  leefbaarheid in zandberg west bevordert, neem dan contact op met het wijkplatform : wijkplatformzandbergwest@gmail.com