AED cursus 2020

AED cursus 2020

Beste aspirant deelnemer aan de reanimatie-AED cursus, 

Willen jullie na onderstaande gelezen te hebben mij mailen/appen of jullie definitief meedoen en op welke dag? We steven naar 7 deelnemers per cursus. Mocht je alsnog niet mee willen doen, wil je dat dan ook even doorgeven, dan kunnen we bijwerven. 


De data en tijden zijn geworden: Zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur (tot 13.00-13.30) Woensdag 8 april vanaf 14.00 (tot 17.00-17.30) De cursus is in Muzi&zo, Grazendonkstraat 20, hoekhuis (met de opvallend hoge voordeur aan de Marijke Meustraat zijde). 
De bruto kosten zijn 25 euro.

In de praktijk is de cursus waarschijnlijk gratis. Want je kan de kosten bij veel ziektekostenverzekeraars declareren (je krijgt een bonnetje 😊).

Voor informatie zie:    https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/ (vul in: reanimatiecursus). Of even bellen met je verzekeraar.  Bovendien is er een subsidie van 15 euro per persoon  toegezegd en dat wordt zeer waarschijnlijk 25 euro. Die subsidie (15 of 25, wat t ook wordt) geldt  als je je na de cursus aanmeld voor 112 AED burgerhulpverlening. In de cursus wordt dat nog uitgelegd. Je geeft per dagdeel/uur je beschikbaarheid op, dat kan bij wijze van spreke  slechts 1 uur in de week zijn. 

De cursus vind plaats onder auspiciën van buurtpreventie Zandberg-West in samenwerking met  Breda AED-proof en Stichting Reanimatieleren Breda.

Na afloop krijg je een erkend certificaat.

Mochten jullie nog vragen hebben,schroom niet mij te mailen of te appen (06-53387849).
Met vriendelijke groet, wil kwinten

Bert von Stockhausen