Onjuiste voorstelling mbt parkeren in de wijk door gemeente!

Onjuiste voorstelling mbt parkeren in de wijk door gemeente!

Door Wijkraad en leden Wijkplanproces Zandberg-West

Beste bewoners Zandberg-West,

Zeer recent heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om in onze wijk, door middel van een zogenaamde aanwijzing, gereguleerd parkeren in te gaan voeren. 

In de afgelopen 3 jaar hebben wij als wijkraad met ondersteuning van andere betrokken inwoners via een wijkplanproces regelmatig overleg gehad met de gemeente. Hierbij was gereguleerd parkeren zeker niet het vertrekpunt, maar daar werd vanuit de gemeente op gestuurd. Waarbij aangedragen alternatieven vanuit de werkgroepen (van West, Oost en Sportpark) aan de kant werden geschoven. Op ons verzoek is er bijvoorbeeld vóór aanwijzing/invoering een verkeerstelling onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt niet dat invoering van gereguleerd parkeren de parkeerdruk in onze wijk gaat oplossen. De wijze waarop  bijvoorbeeld ‘vreemdparkeerders’ zijn geteld is discutabel te noemen.

Natuurlijk is er op enkele punten in de wijk (veel) overlast van ‘vreemdparkeerders’, maar dat is naar onze mening een beperkt deel en wij betwijfelen of regulering dit gaat oplossen.

Het college heeft gemeend de besluiten en de resultaten van ons verdere overleg niet af te wachten. In een brief aan de bewoners van onze wijk en in een brief aan de gemeenteraad wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door het college. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven dat het wijkplanproces is afgerond en dat de conclusie uit het proces is dat betaald parkeren de overlast helpt te verminderen. 

Het wijkplanproces is niet afgerond en wij hebben zeker niet de conclusie getrokken dat door het invoeren van betaald parkeren de overlast zal verminderen. 

Wij willen het e.e.a. niet over onze kant laten gaan. Wij gaan daarom naar de gemeenteraad. Wij willen in gesprek over het proces en de onjuiste voorstelling van zaken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Om het ‘gereguleerd parkeren’ op de agenda van de gemeenteraad te krijgen hebben we minimaal 50 handtekeningen nodig. Wij hebben handtekeningenlijsten klaar liggen op Zandbergweg 29. Wij willen u vragen om uw handtekening te zetten onder ons verzoek en even langs te lopen.

Dit kan op donderdagmiddag 13-02 vanaf 13:00-18:00, vrijdagavond 14-02 vanaf 18:00-22:00 en zaterdagmiddag 15-02 van 13:00-17:00.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop via deze website, email, Facebook en Nextdoor. Zodra wij weten wanneer de bespreking is krijgt u van ons een uitnodigen om samen met ons naar het stadhuis te gaan. 

Met vriendelijke groet,De wijkraad en leden van het Wijkplanproces.   

Bert von Stockhausen