Alle berichten door op Bert von Stockhausen

Rommelmarkt Zandberg-West UITGESTELD IVM CORONA!

Door de noodverordening dat een evenement met meer dan 100 mensen (bezoekers/deelnemers) is verboden, moeten wij helaas de markt uitstellen. Ook al is het een gespreid evenement willen wij niet met de wetgever in discussie geraken over wat nou wel en niet mag en het risico te lopen voor een toren hoge boete of zelfs celstraf.

B4B gaat kijken of op een latere datum de rommelmarkt door kan gaan.

Inlichtingen bij Wil Kwinten (whm.kwinten@avans.nl) en Bert von Stockhausen (Bvonstochhausen@kpnmail.nl)

Activiteitenkalender Muzi&Zo

Elke woensdagmiddag iets te doen, aansluitend op de koffieochtend. Mocht je dan ook trek hebben, voor een broodje wordt gezorgd.

19 februari samen lunchen van 12:00 tot 14:00 uur. Maak iets lekkers thuis voor een aantal personen. Zo maken we een gevarieerde lunch en gaan we gezellig samen tafelen.

26 februari van 1200 tot 14:00 uur Spelletjesmiddag. Breng je eigen spel mee, wat je maar leuk vindt. En samen spelen maar!

Komen jullie ook? Je bent van harte welkom. Het wordt vast weer heel gezellig.

Groetjes Petra

Onjuiste voorstelling mbt parkeren in de wijk door gemeente!

Door Wijkraad en leden Wijkplanproces Zandberg-West

Beste bewoners Zandberg-West,

Zeer recent heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om in onze wijk, door middel van een zogenaamde aanwijzing, gereguleerd parkeren in te gaan voeren. 

In de afgelopen 3 jaar hebben wij als wijkraad met ondersteuning van andere betrokken inwoners via een wijkplanproces regelmatig overleg gehad met de gemeente. Hierbij was gereguleerd parkeren zeker niet het vertrekpunt, maar daar werd vanuit de gemeente op gestuurd. Waarbij aangedragen alternatieven vanuit de werkgroepen (van West, Oost en Sportpark) aan de kant werden geschoven. Op ons verzoek is er bijvoorbeeld vóór aanwijzing/invoering een verkeerstelling onderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt niet dat invoering van gereguleerd parkeren de parkeerdruk in onze wijk gaat oplossen. De wijze waarop  bijvoorbeeld ‘vreemdparkeerders’ zijn geteld is discutabel te noemen.

Natuurlijk is er op enkele punten in de wijk (veel) overlast van ‘vreemdparkeerders’, maar dat is naar onze mening een beperkt deel en wij betwijfelen of regulering dit gaat oplossen.

Het college heeft gemeend de besluiten en de resultaten van ons verdere overleg niet af te wachten. In een brief aan de bewoners van onze wijk en in een brief aan de gemeenteraad wordt een onjuiste voorstelling van zaken gegeven door het college. Zo wordt er bijvoorbeeld geschreven dat het wijkplanproces is afgerond en dat de conclusie uit het proces is dat betaald parkeren de overlast helpt te verminderen. 

Het wijkplanproces is niet afgerond en wij hebben zeker niet de conclusie getrokken dat door het invoeren van betaald parkeren de overlast zal verminderen. 

Wij willen het e.e.a. niet over onze kant laten gaan. Wij gaan daarom naar de gemeenteraad. Wij willen in gesprek over het proces en de onjuiste voorstelling van zaken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig.

Om het ‘gereguleerd parkeren’ op de agenda van de gemeenteraad te krijgen hebben we minimaal 50 handtekeningen nodig. Wij hebben handtekeningenlijsten klaar liggen op Zandbergweg 29. Wij willen u vragen om uw handtekening te zetten onder ons verzoek en even langs te lopen.

Dit kan op donderdagmiddag 13-02 vanaf 13:00-18:00, vrijdagavond 14-02 vanaf 18:00-22:00 en zaterdagmiddag 15-02 van 13:00-17:00.

Wij houden u op de hoogte over het verdere verloop via deze website, email, Facebook en Nextdoor. Zodra wij weten wanneer de bespreking is krijgt u van ons een uitnodigen om samen met ons naar het stadhuis te gaan. 

Met vriendelijke groet,De wijkraad en leden van het Wijkplanproces.   

AED cursus 2020

Beste aspirant deelnemer aan de reanimatie-AED cursus, 

Willen jullie na onderstaande gelezen te hebben mij mailen/appen of jullie definitief meedoen en op welke dag? We steven naar 7 deelnemers per cursus. Mocht je alsnog niet mee willen doen, wil je dat dan ook even doorgeven, dan kunnen we bijwerven. 


De data en tijden zijn geworden: Zaterdag 21 maart vanaf 10.00 uur (tot 13.00-13.30) Woensdag 8 april vanaf 14.00 (tot 17.00-17.30) De cursus is in Muzi&zo, Grazendonkstraat 20, hoekhuis (met de opvallend hoge voordeur aan de Marijke Meustraat zijde). 
De bruto kosten zijn 25 euro.

In de praktijk is de cursus waarschijnlijk gratis. Want je kan de kosten bij veel ziektekostenverzekeraars declareren (je krijgt een bonnetje 😊).

Voor informatie zie:    https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen/ (vul in: reanimatiecursus). Of even bellen met je verzekeraar.  Bovendien is er een subsidie van 15 euro per persoon  toegezegd en dat wordt zeer waarschijnlijk 25 euro. Die subsidie (15 of 25, wat t ook wordt) geldt  als je je na de cursus aanmeld voor 112 AED burgerhulpverlening. In de cursus wordt dat nog uitgelegd. Je geeft per dagdeel/uur je beschikbaarheid op, dat kan bij wijze van spreke  slechts 1 uur in de week zijn. 

De cursus vind plaats onder auspiciën van buurtpreventie Zandberg-West in samenwerking met  Breda AED-proof en Stichting Reanimatieleren Breda.

Na afloop krijg je een erkend certificaat.

Mochten jullie nog vragen hebben,schroom niet mij te mailen of te appen (06-53387849).
Met vriendelijke groet, wil kwinten

AED cursus

Reanimatie/AED cursus zandberg-west nu gratis!

Door toekenning van een subsidie via het wijkplatform is de cursus nu gratis voor diegenen die zich daarna ook aanmelden voor het burgernetwerk112. Je meld je dan aan voor de specifieke dagdelen en uren die je beschikbaar bent. Informatie  over de cursus bij whm.kwinten@avans.nl

Heb je een initiatief in gedachten dat de verbondenheid en  leefbaarheid in zandberg west bevordert, neem dan contact op met het wijkplatform : wijkplatformzandbergwest@gmail.com

Sparen voor een AED

Er hangt een nieuwe AED in de wijk. Deze moeten wij als wijk nog afbetalen én we willen er nog een tweede bij om nog beter gedekt te zijn. Bij de AH staat naast de flessenemballage een kolom waar je je statiegeld bonnetje in kan doneren. Spaar mee voor de veiligheid van jouw, je familie en je buren.

5 feb Kaartmiddag Muzi & Zo

Het is stik gezellig iedere woensdagochtend in Muzi & Zo. Leuke sfeer, fijne gesprekken én….nieuwe ontmoetingen. Lekker buurten met elkaar onder het genot van koffie met een koekje. Ook worden er regelmatig activiteiten georganiseerd door de vrijwilligers zoals bloemschikken, snert eten en maken.

5 februari 2020 is er een kaartmiddag van 12:00 tm 14:00u.

Komen jullie ook? Gezellig!

Cursus reanimeren (en AED) voor Zandberg-West

Onlangs is er een AED opgehangen bij Muzi&zo (hoek Grazendonkstraat en Marijke Meustraat). Buurtpreventie en stichting Breda AED-proof organiseren daarom een cursus Reanimatie en AED. Deze zal plaatsvinden op een nader te bepalen datum.

Na de cursus kun je je, als je dat wil,  aanmelden als AED-burgerhulpverlener. Je krijgt dan via 112 een seintje als iemand in nood is.
Tijdstip: woensdagmiddag vanaf 13.00 uur aansluitend op de koffieochtend bij Muzi&zo (van 10-13.00 uur) of op zaterdagochtend 10.00 uur.

De kosten zijn max 17.50 per persoon. Indien subsidie via het wijkplatform wordt toegekend minder. Mededelingen daarover volgen.  Deelname in volgorde van aanmelding. 

De cursus duurt 3.5 uur.
Er komt een cursus bij 7 definitieve aanmeldingen. Sommige zorg-verzekeringen vergoeden de cursus. Zie; https://www.zorgverzekeringwijzer.nl/zorgvergoedingen
(onder reanimatiecursus)

Inwoners van Zandberg-west kunnen zich aanmelden bij Wil Kwinten (whm.kwinten@avans.nl) onder vermelding “AED cursus“. Of even binnenlopen op de woensdagochtend  bij de koffie-bijeenkomst in Muzi & Zo, Grazendonkstraat 20, ingang Marijke Meustraat.

Graag voorkeur aangeven:
-woensdagmiddag 13.00 uur
-zaterdag 10.00

Garage Sale 29 maart 2020 (rommelmarkt)

Alweer editie 4. We gaan (onder voorbehoud vergunning verlening gemeente) weer een gezellige rommelmarkt organiseren in onze wijk Zandberg-West. Al je rommeltjes en spullen die nog een waarde hebben verkopen aan de straat of tuintjes. Lekker niet ver hoeven slepen met die dozen en prullaria. Als je meedoet stuur even een mailtje naar bvonstockhausen@kpnmail.nl zodat we weten hoeveel deelnemers er zijn zodat we dat kunnen communiceren via allerlei mediakanalen. Hang op de dag de vlag uit zodat bezoekers op afstand kunnen zien dat je iets in de aanbieding hebt. Vorig jaar nog 90 deelnemers. Gaan we dat dit jaar verbeteren?

Dit jaar is het mogelijk om met jouw opbrengst de wijk AED’s te sponsoren. We hebben er één op “afbetaling” gekregen (bij Muzi & Zo) en we sparen voor een 2e om dekkend te kunnen zijn.

Je kan gaan opbouwen tussen 08:00-10:00u., 10:00u aanvang einde is 16:00u.

Er zijn wel spelregels mbt de vergunning: geen commerciële marktwaar, geen obstructie vormen voor verkeer/hulpdiensten. Aanwijzingen organisatie graag opvolgen.

Tip: voor de wat afgelegen straatjes is het speelpleintje aan het Zandbergplein ter beschikking.