Beste buur Zandberg-West

Sinds 2013 hebben wij Buurtpreventie in de wijk. Nadat we nogal wat inbraken hadden te verduren, besloten bewoners in 2012 van de Zandbergweg zich te verenigen en vormde zo een samenwerking van ogen en oren. Niet lang daarna sloten zij zich aan en vergrootte het gebied dat ongeveer de wijk Zandberg-West omvat. De Baronielaan, Johan Frisolaan, Watermolen hebben tot heden nog geen straatcontactpersoon geleverd en kunnen daarom nog geen . Zij hebben zich nog niet verenigd en een Straat Contact Persoon aangeleverd. Dit is altijd een doelstelling geweest en blijft nog steeds staan.

Sindsdien zijn inbraken en andere nare zaken als diefstal, vernieling en burengerucht al 5 jaar op rij nihil in onze wijk sinds de oprichting. Zeker als je dat afzet tegen de gebeurtenissen rond om onze wijk waar geen BPV is en onze eigen periode ervoor.

We durven echt te spreken van een succes, en dat is niet alleen bij onze wijk zo.

Buurtpreventie Breda is anders dan andere initiatieven in Nederland. BPV Breda is een initiatief van de gemeente en in 2018 geworden tot een burgerservice!

Buurtpreventie bestaat uit de samenwerking tussen gemeente, politie en burgers. Het geheel wordt door Buurtpreventie Breda gefaciliteerd. Hier zijn een aantal mensen voor in dienst bij de gemeente. Coƶrdineren, organiseren, informeren, opleiden, faciliteren en zorgen dat BPV op het netvlies van de Gemeente, Politie en andere betrokken partijen blijft.

Er zijn steden die graag ons model overnemen omdat statistieken aangeven dat het inbraakcijfer 40%-80% lager ligt in BPV-gebieden dan daarbuiten. Zie websites als www.veiligwonen.nl

Werkwijze

Geen hesjes, patrouillegang, maar een goed netwerk van ogen en oren en dus informatiedeling. Hoe die informatie te delen?

S.A.A.R

Signaleer

Alarmeer

App

Reageer (indien mogelijk met verdachte)

Evenementen BP Breda

Buurtpreventie Breda organiseert bijeenkomsten en interessante thema’s die met veiligheid te maken hebben. daar kan jij bij zijn. Volg de website of facebook pagina via: https://buurtpreventiebreda.nl/ en https://www.facebook.com/BPVBreda/