Zandberg-West AED proof!

Onlangs is er ruim 400 euro opgehaald met de loterij tijdens het Zandberg-West feestje bij de Kinderboerderij afgelopen zomer. Maar we zijn er nog lang niet. Samen moeten we er voor zorgen dat we sneller geholpen kunnen worden en dat gaat ons allemaal aan. Doneer! Alstublieft.

Wat houd het allemaal in?

Bij een acute hartstilstand is het van levensbelang dat we bij het slachtoffer binnen 6 minuten na het ontstaan van de stilstand starten met reanimatie.
Omdat professionele medische hulp binnen die tijd meestal niet meteen beschikbaar is, zijn het vaak omstanders die de reanimatie starten. Als die omstanders daarbij een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen inzetten, is de overlevingskans van het slachtoffer vele malen groter.

Wanneer er in een regio binnen 6 minuten een AED bij een slachtoffer van een hartstilstand kan zijn, dan mag die regio zich “AED Proof” noemen.

Doelstelling van stichting Breda AED proof

De stichting heeft ten doel het initiëren en in stand houden van een fijnmazig netwerk van Automatische Externe Defibrillators (AED), waardoor de gemeente Breda zich ‘AED-Proof’ mag noemen.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het opzetten en onderhouden van communicatie met burgers, AED opgeleiden en AED bezitters/eigenaren;
  • het bevorderen van en/of het organiseren van opleidingen met betrekking tot het aanleren van reanimeren en het gebruiken van een AED;
  • het (doen) genereren en verdelen van middelen ter vervanging van batterijen en pad’s van AED’s;
  • het bieden van ondersteuning met betrekking tot de inspectie en het onderhouden van materiaal;
  • het verstrekken van voorlichting aan het publiek via pers en andere media in de breedste zin van het woord.

Doelstelling Zandberg-West AED proof

  • het opbouwen van een AED netwerk in de wijk Zandberg-West.
  • het vertegenwoordigen van het netwerk naar de stichting.
  • het financieren van aanschaf en onderhoud/vervanging.
  • het faciliteren van plekken waar een AED geplaatst kan worden.
  • Het communiceren over het project en opleidingen reanimatie naar bewoners Zandberg-West

Wat is er nodig?

Financiering

De financiering is een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf.

Te denken valt aan crowd funding en/of acties via Buur4Buur en/of via sponsoring en donaties.

Kosten:

Eenmalige kosten voor verwarmde kasten 3x 500 eu 3x AED’s + 2x batterijsets voor de komende 13 jaar 6000 eu

Totaal 6500 – 400 = Nu nog nodig 6100 eu